dusunce_atolyesi_2ÜŞÜNCE ATÖLYESİ ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLIYOR

Merkezimizde; 10-24 yaş arası çocuk ve gençlerle “kendini tanıma ve anlama” ve “felsefi söyleşi” çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar bire bir ve grup çalışmaları şeklinde yürütülecektir. Grup çalışmalarında gruplar kişilerin yaşlarına göre, (10-12), (13-15), (16-18) ve (19-24) şeklinde oluşturulacaktır.

Düşünce atölyesi çalışmalarının temel amacı;

  • Kişilerin kimlik oluşturma döneminin daha sağlıklı yapılandırılması
  • Etkin iletişim becerilerininkazandırılması
  • Özgüvenin desteklenmesi ve artırılması
  • Empati yeteneğinin geliştirilerek, ilişkilerin daha sağlıklı sürdürebilmesinin sağlanması
  • Hedef belirleme ve hedeflere ulaşmada rehberlik edilmesi
  • Anlama-yorumlama ve analiz becerisinin artırılmasıdır

Böylece, bu dönemde kişilerin uyumsuz davranışları azalmakta, ebeveyn -çocuk iletişiminde uzlaşma artmakta, kendini ifade etme ve genel olarak daha başarılı bir hayat yaşama becerilerinde de olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Çalışmalar şu başlıklar altında yapılacaktır:
1- Serbest düşünme grubu  -Felsefik yöntemlerle sorunlara-konulara farklı bakış açıları geliştirme- (Kendini tanıma-anlama- geliştirme grubu)
2- Psikodrama (yaşantı grubu)
3- Drama çalışmaları ve öykü çalışmaları
4- Sanat Terapisi
Çalışmalar haftada 1 gün 1,5 saat olmak üzere toplam 12 oturumdan oluşmaktadır.

Çalışmayı Yürüyecek Uzmanlar; Psikolojik Danışman ve PsikodramatistSuna Çetin,Felsefeci/ Radyo ve Televizyon Programcısı/ Zeki Taş, Uzman Psikolog Hayriye Özcan, çocuk öyküleri yazarı Mustafa Pektaş olacaktır.

MERKEZİMİZDE ANNE BABA OKULU AÇILIYOR!!Merkezimizde; anne ve babalara yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmalarımız başlıyor. Bu çalışmaların temel amacı; anne ve babaların, çocuklarının büyüme ve eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak ve çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim yaşamalarını, daha kaliteli bir anne-baba-çocuk ilişkisini sürdürebilmelerini sağlamaktır. Böylece anne ve babaların da, dünyaya çocuklarının gözünden de bakabilmesi ve yaşanan zorlukların ve çatışmaların en verimli şekilde çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Bireysel ve grup çalışmaları şeklinde oluşturulacak bu çalışma haftada 1 gün 1,5 saatlik süreyle gerçekleşecek ve toplam 12 oturum yapılacaktır.

Çalışmayı Yürütecek Uzmanlar; Uzman Psikolog HayriyeÖzcan, Psikolojik Danışman ve Psikodramatist Suna Çetin ve Felsefeci Zeki Taş