ŞİDDETİ BESLEYEN ŞİDDET

Son yıllarda ülkemizde şiddet davranışı giderek artmakta ve daha çok cinayet vakasına rastlanmaktadır. Özellikle de kadına yönelik şiddette belirgin biçimde artış vardır. Şiddet haberlerinin yeniden çok gündeme geldiği dönemlerde uzun bir süre boyunca bu haberler devam etmekte ve yeni şiddet mağdurları karşımıza çıkmaktadır. Çocukluğunda sevgiyi tanıyamamış, şiddet görmüş ve değersizlik duyguları içinde olan kişilerin şiddete daha çok başvurduğunu bilmekteyiz. Yıllarca öğretilen, uygulanan bu şiddet davranışı, kişi için artık gayet doğal ve sıradan bir davranış ve çözüm haline gelebilmektedir. Geçmişteki şiddet yaşantıları, gelecekteki şiddeti normalleştirmekte ve beslemektedir. Aynı şekilde, şiddetin doğal görüldüğü ve övüldüğü ortamlarda, erkek olmanın fiziksel güç ve şiddet uygulama derecesiyle eş tutulduğu kültürlerde bu davranışın nasıl kendini beslediği ve çoğalarak yayıldığı görülmektedir. Şiddet, başka bir çözüm yolunu ve sevgiyi hiç öğrenememiş insanların çözüm yoludur ve bu nedenle aslında bir güçsüzlük göstergesidir. Farklı çözüm yollarının var olduğunu ve bunun nasıl yapılabileceğini kişinin öğrenmesi gerekir. Gerçek bir sevginin içinde şiddetin yeri olamayacağından, bir çocuğu sevgi ile yetiştirmenin önemi her şeyden büyüktür.