Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik Nedir ? Kekemelik, konuşmanın akıcılığını bozan bir iletişim bozukluğudur. Bu durum; duraklama, bazı   ses ya da sözcükleri yineleme ya da bir heceyi uzatarak söyleme şeklinde olabilir.
Kişi konuşurken belirgin bir şekilde  takılmaya başladığında artık kişinin ne konuştuğundan çok nasıl konuştuğu dikkat çekmeye başlar. Konuşan kişi de  bu durumu fark ettiğinde, konuşma güçlüğüne korku ve endişe de eşlik eder. Bazı durumlarda belirgin yüz ve vücut hareketleri konuşma çabası ile birlikte görülebilir.

Kekemelik Türleri

 • Normal sayılamayacak şekilde seslerin, hecelerin, sözcüklerin ve cümlelerin tekrar edilmesi; sa-sa-sanki, ha-hayır… gibi.
 • Sözcüklerin bitirilmeden bırakılması.
 • Düzensiz solunum ve kararsız konuşmaya bağlı olarak sözcüklerde alışılmadık vurgulamaların ortaya çıkması: Patlamalar gibi.
 • Seslerin olağan dışı uzamaları şşşşşimdi gibi.
 • Konuşmada güçlük yaşandığı anda bazen fazladan sözcük ve sesler eklenir: Aman!, ya!, yani!, şey! gibi.
 • Söylemekte güçlük çekilen sesin önüne başka bir ses eklenerek söylenebilir: uzak yerine buzak, ışık yerine kışık gibi.
 • Kişi kelimeler arasında normalden uzun süre durup bekleyebilir.
 • Kekemelik sorunu yaşayan kişi, kullanacağı kelimeyi daha kolay söyleyebileceği başka bir kelimeyle değiştirebilir ya da kimi zaman da sözel iletişime girmeyip sessiz kalmayı tercih eder.

Kekemeliğin Nedenleri

 • Kekemeliğin nedenleri konusunda ileri sürülen görüşler değişiklik göstermektedir
 • Kimi uzmanlar, kekemeliği yapısal bir bozukluk olarak ele alırken, kimi öğrenilmiş bir davranış olarak tanımlamakta, bir başkası da çevresel nedenlerin kekemelikte önemli bir rol oynadığı görüşünü savunmaktadır. Son zamanlarda genler üzerinde yapılan çalışmalar önem kazanmakta ve umut verici çalışmalar devam etmektedir. Ancak, yaygın olarak kekemeliğin tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığı görüşü hâkimdir.
 • Yeni bir kardeşin aileye katılımı, anne babanın boşanması, baskıcı aile tutumu, sünnet korkusu, çocuğun  ailesinden ayrı yaşaması gibi durumlar kekemeliğe neden olabilmektedir.

Kekemelik Genellikle Hangi Yaşta Ortaya Çıkar?

 • Kekemelik, genellikle dil gelişiminin erken  dönemlerinde ortaya çıkar (2-6 yaş).
 • Bazı durumlarda, okul çağında, nadiren yetişkinlikte de ortaya çıktığı görülebilir.

Yine 2 ile 3 yaşları arasında çocuklarda normal olarak kabul edilen geçici kekemelik durumları görülebilir. Bu durum 2-3 aylık zaman sonunda hala devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Kekemelik Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi?

 • Kekemelik erkek çocuklarda, kız çocuklarda görüldüğünden daha yaygın olarak görülür, yaklaşık olarak 3-4 kat daha fazladır. Şiddeti ve sürekliliği de kız çocuklara oranla daha fazladır.