Otizm

Otizm

Otizm; genellikle yaşamın ilk iki yılında ortaya çıkan, soysal becerileri ve iletişim becerilerinin kazanılmasını engelleyen bir gelişim bozukluğudur. Otizmin neden ortaya çıktığı hala tam olarak bilinmemektedir.

Otizmli bir birey karşısındakiyle konuşma, oyun oynama, göz teması kurma gibi becerilerde zorluk yaşar, dış dünya ile fazla ilgilenmez ve genelde yalnız başına bir şeyler yapmaktan hoşlanır. Sebepsiz bir şekilde ağlar, güler ve nedensiz davranışlarda bulunabilir. Başkalarına karşı ilgisizdir, anlamsız sözleri üst üste tekrarlar. İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak gösterir. Parmak ucunda yürüyebilir. Sürekli olarak yaptığı anlamsız hareketler olabilir. Değişikliklere tepki gösterebilirler ve yüz ifadelerini anlamlandırmada sıkıntı yaşarlar.

Otizmli bireylerin bir kısmı farklı düzeyde zeka geriliğine sahip olabilir ama normal zeka düzeyinde olan otizmliler de vardır. Ve özel bir yeteneğe sahip de olabilirler.

Otizmde en büyük destek doğru bir eğitim uygulamasıdır. Alınan eğitimler sayesinde otizmli bireylerin mümkün olduğunca günlük yaşantısını kendisinin sürdürebilmesi ve günlük yaşantıya adaptasyonu sağlanabilir.