WISC-R Testi

WISC-R Testi

WISC-R testi, 6-16 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilen bir zeka ve yetenek testidir.

Bu test ile, çocuklarımızın zihinsel gelişimi ile ilgili olarak bilgi edinme ve olası problemleri tespit etme şansımız olmaktadır. Test sonuçları sayesinde; hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranış problemleri gibi durumların olup olmadığına dair bir fikir edinme olanağımız da olmaktadır.

WISC-R testi bireysel bir testtir. Çocuğa sorular sorularak cevaplandırması beklenir.
Testin uygulaması tahminen 60-70 dakika sürmektedir.

A) Sözel Bölüm Alt Testleri:

1- Genel Bilgi: Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

 • 2- Benzerlikler: Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
 • 3- Aritmetik: Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
 • 4- Sözcük Dağarcığı: Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
 • 5- Yargılama: Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • 6- Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.


B) Performans

 • 1-Resim Tamamlama: Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
 • 2-Resim Düzenleme: Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
 • 3-Küplerle Desen: Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 • 4-Parça Birleştirme: Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
 • 5-Şifre: Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
 • 6-Labirentler: El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirent alt testleri yardımcı ek testlerdir.